Spójrz na moje sposoby spawania

Proces spawania laserem polega na stapianiu miejsca styku zespalanych obiektów ciepłem otrzymanym w wyniku przekazania do takiego miejsca skoncentrowanego impulsu świetlnego posiadającego gigantyczną gęstość energii. Proces jest w stanie odbywać się na kilka sposobów. Poprzez metodę jeziorka spoinowego, na sposób klasycznego spawania łukowego lub technikę o zupełnym nadtopieniu złącza, przy pojedynczym przejściu albo warstwami, bez czy też z materiałem dodatkowym, a zatem metodą oczka spoinowego. Potężna gęstość mocy impulsu z lasera gwarantują, że strefa wnikania ciepła oraz zona roztapiania okazują się nader wąskie. Jednocześnie deformacja złącza jest tak śladowa, że zespalane obiekty są robione laserag.pl na czysto, a przy takiego rodzaju scaleniu nie jest niezbędne dodatkowe szlifowanie miejsca złącza. Istotne zalety tej perspektywicznej technologii spawania rzeczy to zawężona zona dopływu ciepła, co  redukuje odkształcenia artykułów, wielka ścisłość gwarantująca właściwy wygląd spawu, co kasuje obróbkę wykańczającą, duża szybkość tudzież czystość procesu, potężna gęstość mocy, rozpiętość struktur geometrycznych tudzież artykułu, możność zestawiania z innymi technikami zgrzewania no i automatyzacja, przeto większa efektywność. Teraz wprowadzane są metody laserowego spajania półproduktów termoplastycznych, które po dziś dzień spajano z pomocą sklejania suchych tudzież szczególnie obrobionych w związku z tym miejsc połączenia. Jest to tok automatyczny a to czyni go najciekawszą metodą do scalania rozlicznych produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *